Menu

Přispíváme k poznání diabetu a k vývoji účinných léčebných strategií


Cukrovka (diabetes) bude v naší ambulanci pod kontrolou. Společně s vámi umíme s cukrovkou bojovat a zajistit vám plnohodnotný život. Péče probíhá v diabetologické ambulanci v Praze 2.

Podporujeme diabetiky v jejich boji s nemocí zajištěním nejmodernějších medicínských postupů a metod, provázanou organizací služeb s cílem co největšího pohodlí pro pacienta s důrazem na aktivním zapojení diabetiků do péče o sebe sama cestou porozumění jejich nemoci.

Péče o diabetika je týmová záležitost

Všichni zdravotníci zapojení do péče o pacienta (lékaři, sestry, edukátoři, nutriční terapeuti a další pracovníci) spolupracují a vzájemně se doplňují, pacienti tak dostávají potřebnou péči v podstatě na jednom místě.

MUDr. Marta Klementová

Vedoucí lékařka centra
Dr. Klementová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala interní kmen v Thomayerově nemocnici, další atestaci má z diabetologie a endokrinologie.

MUDr. Zuzana Solarová

Lékařka centra
MUDr.  Zuzana Solarová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala stáže na zahraničních klinikách v Bonnu, Hanoveru a Ulmu.

Bc. Kateřina Čechová

Externí metodik individuálních a skupinových edukací
Po studiu SZŠ absolvovala Specializační studium Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem.

Kristýna Švábenská

Vedoucí recepce
Kristýna působila 8 let ve firmě Mediatel, spol. s.r.o. nejprve jako recepční a poté jako asistentka generálního ředitele – organizace firemních akcí, služebních cest, správa interních informací, administrativní podpora pro všechna oddělení napříč firmou, péče o zaměstnance v rámci firemních benefitů, to vše patřilo k její pracovní náplni.

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným z uvedených způsobů, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy či jednoduché konzultace: