Menu

Komplexní péče

Přizpůsobujeme léčbu na míru individuálním potřebám, stanovujeme optimální dosažitelné cíle a učíme pacienta, jak jich dosáhnout, aby ho nemoc co nejméně omezovala.

MUDr. Marta Klementová
vedoucí lékařka diabetologického centra DIAvize

Diabetes mellitus je v dnešní době léčitelné onemocnění, které však pacienty provází celý život. Cílem diabetologické péče je umožnit pacientům s diabetem vést kvalitní život, co nejvíce podobný zdravým lidem. Dnešní moderní postupy tuto možnost nabízí.

Pacienta považujeme za partnera, který se největší měrou podílí na vlastní léčbě. Na život s diabetem ho chceme vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi a podpořit ho při překonávání překážek.


Pilíře léčby diabetu

Komplexní služby

včetně zajištění návaznosti vyšetření pacienta dalšími specialisty – oční lékař, neurolog atp.

Moderní farmakologická léčba

rychlý rozvoj antidiabetik v posledních letech přinesl účinné skupiny léků k léčbě diabetu 2. typu, které využíváme k léčbě.

Využití nejnovějších technologií

včetně léčby inzulínovými pumpami s kontinuální monitorací glykémií u indikovaných pacientů.

Změna životního stylu

směrem k aktivnějšímu a zdravějšímu způsobu života. Této části léčby věnujeme velkou pozornost, považujeme ji v léčbě za stěžejní.

Psychologická podpora

pomáhá udržet motivaci a může pacienty nasměrovat na cestu ke spokojenějšímu životu.

Při léčbě klademe maximální důraz na prevenci a na dodržování doporučených postupů. Cílem tohoto komplexního přístupu je zabránit vzniku nebo zhoršování postižení orgánů diabetem a umožnit tak pacientům vést život podle jejich představ.

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným z uvedených způsobů, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy či jednoduché konzultace: