Bc. Kateřina Čechová

Edukační sestra

Po studiu SZŠ absolvovala Specializační studium Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem.

Absolvovala studium ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) v Brně a bakalářské studium Vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Rozsáhlou sesterskou praxi získala prací na lůžkovém oddělení i operačním sále v Thomayerově nemocnici, pracovala  také v  Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze.

Od roku 2003 pracuje jako edukační a výzkumná sestra v Centru diabetologie IKEM. Se společností DiaVize spolupracuje externě jako poradkyně pro edukaci pacientů.

Kateřina pravidelně publikuje v časopisech Florence a DiaStyl, ve volném čase přednáší sestrám i lékařům na seminářích a konferencích.

Je členkou ČAS, členkou výboru Diabetologické sekce, jednatelkou výboru sekce sester při ČDS (České diabetologické společnosti).

Kateřina je vdaná, má syna Petra. Ve volném čase se věnuje rodině a ráda cestuje.

Objednat se


    Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

    Objednat se můžete libovolným způsobem, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy, či jednoduché konzultace: