Centrum DIAvize funguje bez omezení provozu i s ohledem na aktuální šíření koronaviru. Pro vaše bezpečí jsme zavedli následující vstupní kontrolu, které se musí podřídit každý příchozí:

☑️změření teploty bezkontaktně
☑️kontrola roušky, správné nasazení a nošení, zákaz snímání z obličeje po celou dobu přítomnosti na klinice – případně ho vybavíme novou vhodnou ústenkou
☑️vyplnit čestné prohlášení, že nebyl v kontaktu s nemocným, nepohyboval se v rizikové oblasti a není v karanténě
☑️povinnost dezinfekce rukou

Děkujeme Vám za pochopení tohoto opatření, které chrání Vás i nás.

Tým DIAvize