MUDr. Andrea Němcová

lékařka centra DIAvize

Paní doktorka vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor Všeobecné lékařství.

Absolvovala zahraniční stáž v centru diabetologie a endokrinologie v Manchesteru.

Od roku 2013 pracuje v Centru diabetologie IKEM, kde poskytuje komplexní ambulantní i hospitalizační péči o pacienty s diabetem. Rovněž se věnuje klinickému výzkumu se zaměřením na diagnostiku a terapii syndromu diabetické nohy, především autologní buněčnou léčbou, aktivně prezentuje výsledky výzkumu na tuzemských i zahraničních kongresech. V současné době se připravuje k obhajobě dizertační práce.

Paní doktorka má dceru Lucii, ve volném čase se věnuje běhu, plavání, józe a ráda cestuje.

Objednat se


Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným z uvedených způsobů, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy či jednoduché konzultace: