MUDr. Eva Hošková

Lékařka

V DIAvizi se paní doktorka věnuje jak diabetologickým, tak i endokrinologickým pacientům.

Paní doktorka absolvovala magisterský studijní program Všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté absolvovala kurz Základy enterální a parenterální výživy. V současné době je také studentkou 4. ročníku doktorského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. LF UK v Praze, kde se jako doktorand věnuje problematice inzulinové rezistence.

Současně také pracuje jako lékařka na Klinice Diabetologie IKEM, kde je také členem nutričního týmu IKEM. Mezi její zájmy patří badminton, cestování a návštěva divadla.

Objednat se


Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným z uvedených způsobů, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy či jednoduché konzultace: