MUDr. Marta Klementová

vedoucí lékařka diabetologického centra DIAvize

MUDr. Marta Klementová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala interní kmen v Thomayerově nemocnici, má atestaci má z diabetologie a endokrinologie.

Absolvovala Kurs obezitologie (Endokrinologický ústav Praha), Kurs kontinuální monitorace (King’s College Londýn), kurs Podiatrie – péče při syndromu diabetické nohy, kurs Základy enterální a parenterální výživy (ESPEN).

Od roku 2003 pracuje v Centru diabetologie IKEM. Ve své práci obsáhla snad všechny oblasti péče o diabetiky – péče o hospitalizované pacienty, léčba komplikací diabetu, transplantační léčba pacientů s diabetem, léčba diabetické nohy, léčba endokrinologických komplikací u diabetu. Dále pracovala i v nutričním týmu IKEM, zaměřeném na výživu u ambulantních i hospitalizovaných pacientů (např. při těžkých stavech a po transplantaci střeva).

Je vzorným příkladem lékařky, která pacientům naslouchá a trpělivě vše vysvětluje.

Paní doktorka má pět dětí, ve volném čase se věnuje rodině a ráda sportuje.

Objednat se


    Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

    Objednat se můžete libovolným způsobem, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy, či jednoduché konzultace: