MUDr. Michal Dubský

Lékař

Pan doktor má v DIAvizi má široké rozpětí spektra z řad diabetologických i endokrinologických pacientů. Současně působí také jako lékař a výzkumný pracovník v IKEM. Je školitelem postgraduálních studentů a také mediků na 1. LF Univerzity Karlovy. Výzkumně se zaměřuje zejména na léčbu syndromu diabetické nohy kmenovými buňkami.

Pan doktor každoročně přednáší na českých i mezinárodních konferencích a je členem řady odborných společností. Také je autorem a spoluautorem 48 publikací a držitelem několika ocenění: Cena Marvin Levin Award 2011 od Americké diabetologické asociace za nejlepší abstrakt, Lékař roku 2011 – Jeseniova cena od Unie pacientů ČR za největší přínos pro pokrok v medicíně, Discovery Award 2012 za inovativní počin v oblasti medicíny a farmacie.

Je hlavním řešitelem grantů Ministerstva zdravotnictví ČR a Univerzity Karlovy. Mezi jeho zájmy patří cestování, sport, deskové hry a geocaching.

Objednat se


    Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

    Objednat se můžete libovolným způsobem, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy, či jednoduché konzultace: