Nadační fond Diavize Plus


Nadační fond DIAvize Plus se zaměřuje na činnosti podporující prevenci diabetologických a endokrinologických onemocnění a zabránění rozvoje jejich komplikací. Cílem nadačního fondu je pomoci pacientům dosáhnout plnou kompenzaci onemocnění, a tedy jim umožnit žít plnohodnotný život.

Nadační fond se zaměřuje na preventivní aktivity prováděné nad rámec veřejného zdravotního pojištění.