Nadační fond DIAvize Plus

Nadační fond DIAvize Plus se zaměřuje na činnosti podporující prevenci diabetologických a endokrinologických onemocnění a zabránění rozvoje jejich komplikací. Cílem nadačního fondu je pomoci pacientům dosáhnout plnou kompenzaci onemocnění, a tedy jim umožnit žít plnohodnotný život.

Nadační fond se podporuje preventivní aktivity prováděné nad rámec veřejného zdravotního pojištění.

 

Nadační fond DIAvize Plus je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1920