Zjistit si riziko cukrovky (diabetu mellitu) nic nestojí, ale má velký význam!

Diabetes mellitus 2. typu, lidově nazývaná cukrovka, není pouze “nemocí důchodců“, ale může začínat mnohem dříve v průběhu dospělosti. Její nebezpečí spočívá v celé řadě zdravotních komplikací – od poruch zraku, srdečně-cévních onemocnění, postižení ledvin až k závažným poškozením nervů a cév, vedoucím např. k amputacím dolních končetin.

Cukrovka je zrádná v tom, že začíná plíživě, bez vnějších příznaků, bez bolestí či jiných upozorňujících faktorů. V počátečním stadiu ji lze zjistit pouze změřením hladiny glukozy v krvi!

Pokud se cukrovka zachytí včas, lze rozvoj onemocnění zastavit či výrazně zpomalit a žít tak kvalitní život bez zdravotních omezení. Při pozdním zjištění už jsou naopak obvykle přítomny výše popsané komplikace.

To nejmenší, co pro sebe můžete udělat, je zjistit si riziko cukrovky pomocí dotazníku níže a v případě vyššího rizika si nechat změřit hladinu glukozy v krvi. Rádi vám ji změříme přímo u nás v DIAvizi.

Test

Odpovězte na několik otázek a zjistěte během minuty, zda máte významné riziko diabetu:

Jste muž, nebo žena?

Mají Vaše matka, otec, sestra, nebo bratr diabetes?

Vykonáváte pravidelnou fyzickou aktivitu 30 minut za den po většinu dní v týdnu?

Dotazník upraven dle American Diabetes Assotiation (Diabetes risk test)