Ceník

Běžná péče v centru DIAvize je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Níže uvedený ceník je platný pouze pro pacienty bez veřejného zdravotního pojištění a pro doplňkové služby, které nejsou z veřejného zdravotního pojištěni hrazeny.

Doplňkové služby uvedené na konci ceníku nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou tak plně hrazeny za strany pacienta.

 

CENÍK PRO DIABETOLOGII
Vstupní diabetologické vyšetření 1 079 Kč
Kontrolní vyšetření diabetologem 545 Kč
Distanční kontrola bez osobní návštěvy 304 Kč
Krátká telefonická konzultace s lékařem (např. sdělení výsledků laboratoře) 113 Kč
Edukace lékařem 592 Kč
Edukace sestrou 429 Kč
Skupinová edukace 689 Kč
Zavedení kontinuál. monitorování gly. pomocí senzoru & edukace 3 797 Kč
Kontrola kontinuál. monitorování gly. pomocí senzoru & edukace 800 Kč
Optimalizace nastavení inzulínové pumpy 268 Kč
Nastavení bolusového kalkulátoru 356 Kč
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 226 Kč
Stanovení glukózy glukometrem 26 Kč
Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy 356 Kč
Vyhodnocení glykemických profilů z glukometru pomocí počítače 178 Kč
Aireen – oční vyšetření (odhalení diabetické retinopatie) 767 Kč
Stanovení glykovaného hemoglobinu pomocí přístroje 207 Kč
CENÍK PRO ENDOKRINOLOGII
Vstupní endokrinologické vyšetření 1 079 Kč
Kontrolní vyšetření endokrinologem 547 Kč
Distanční kontrola bez osobní návštěvy 304 Kč
Krátká telefonická konzultace s lékařem (např. sdělení výsledků laboratoře) 113 Kč
Sonografické vyšetření štítné žlázy 413 Kč
Endokrinologický balíček služeb – není hrazen z veřejného zdravotního pojištění 495 Kč
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY PLATNÉ PRO VŠECHNY ODBORNOSTI
ODBĚROVÁ MÍSTNOST
OGTT a jiné zátěžové testy (ACTH, Dexamethasonový test) 433 Kč
Odběr krve u dětí do 10 let 99 Kč
Odběr krve u dospělých a dětí nad 10 let 55 Kč
JINÉ
Komplexní předoperační vyšetření 1 599 Kč
EKG 186 Kč
Pulzní oxymetrie 113 Kč
Administrativní úkon (Zpráva pro pojišťovnu, zdravotní posudek) 500 Kč
Výpis zdravotní dokumentace 250 Kč
SLUŽBY NEHRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA 
Základní přístrojová pedikúra (40-50min) 700 Kč
Odstranění kuřího oka 100 Kč
Obroušení zbytnělých nehtů 50 – 100 Kč
Ošetření zarostlého nehtu 150 Kč
Tejpování zarostlého nehtu 100 Kč
Gel lak 200 Kč
NUTRIČNÍ TERAPIE
Vstupní konzultace s tělesnou diagnostikou InBody 850 Kč
Kontrolní vyšetření s tělesnou diagnostikou InBody 650 Kč
Kontrolní vyšetření bez tělesné diagnostiky InBody 450 Kč
Diagnostika tělesného složení InBody (včetně interpretace a doporučení změn, pro pacienty bez nutriční terapie) 550,-
Biochemický rozbor krve pro posouzení nutričního stavu 530 Kč
Sestavení rámcového jídelníčku na 14 dní 1 300 Kč
Sestavení rámcového jídelníčku na měsíc 2 500 Kč