Ceník

Aktuálně platný ceník pro samoplátce a doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

  • Diabetologie
  • Endokrinologie
  • Doplňkové služby
DIABETOLOGIE
Komplexní diabetologické vyšetření 860 Kč
Cílené vyšetření diabetologem 430 Kč
Kontrolní diabetologické vyšetření 250 Kč
Edukace lékařem 460 Kč
Edukace sestrou 345 Kč
Skupinová edukace 535 Kč
Zavedení kontinuál. monitorování gly. pomocí senzoru & edukace 2550 Kč
Kontrola kontinuál. monitorování gly. pomocí senzoru & edukace 630 Kč
Vyhodnocení glykemických profilů z glukometru pomocí počítače 140 Kč
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 185 Kč
Odběr kapilární krve 35 Kč
Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy 175 Kč
Diabetická pedikúra – není hrazena z veřejného zdravotního pojištění 280 Kč
ENDOKRINOLOGIE
Komplexní endokrinologické vyšetření 860 Kč
Cílené vyšetření endokrinologem 430 Kč
Kontrolní endokrinologické vyšetření 215 Kč
Sonografické vyšetření štítné žlázy 251 Kč
Endokrinologický balíček služeb 450 Kč
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – Nehrazeno z veřejného zdravotního pojištění
Nutriční terapie: Vstupní konzultace s nutričním terapeutem 550 Kč
Nutriční terapie: Kontrolní vyšetření s nutričním terapeutem 350 Kč
Administrativní úkon (zpráva pro pojišťovnu, zdravotní posudek) 500 Kč
Výpis dokumentace 250 Kč
Vyšetření spánkové apnoe 480 Kč