Ceník

Běžná péče je v centru DIAvize plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Níže uvedený ceník je platný pouze pro pacienty bez veřejného zdravotního pojištění.

Doplňkové služby uvedené na konci ceníku nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou tak plně hrazeny za strany pacienta.

 

DIABETOLOGIE
Komplexní diabetologické vyšetření 917 Kč
Cílené vyšetření diabetologem 465 Kč
Edukace lékařem 495 Kč
Edukace sestrou 372 Kč
Skupinová edukace 580 Kč
Zavedení kontinuál. monitorování gly. pomocí senzoru & edukace 2710 Kč
Kontrola kontinuál. monitorování gly. pomocí senzoru & edukace 686 Kč
Vyhodnocení glykemických profilů z glukometru pomocí počítače 151 Kč
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 197 Kč
Odběr kapilární krve 23 Kč
Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy 151 Kč
Diabetická pedikúra – není hrazena z veřejného zdravotního pojištění 750 Kč
ENDOKRINOLOGIE
Komplexní endokrinologické vyšetření 917 Kč
Cílené vyšetření endokrinologem 465 Kč
Kontrolní endokrinologické vyšetření 232 Kč
Sonografické vyšetření štítné žlázy 270 Kč
Endokrinologický balíček služeb – není hrazen z veřejného zdravotního pojištění 450 Kč
PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA – není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
Základní přístrojová pedikúra (40-50min) 750 Kč
Odstranění kuřího oka 100 Kč
Obroušení zbytnělých nehtů 50 – 100 Kč
Ošetření zarostlého nehtu 150 Kč
Tejpování zarostlého nehtu 100 Kč
Gel lak 200 Kč
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – Není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění
Nutriční terapie: Vstupní konzultace s nutričním terapeutem 550 Kč
Nutriční terapie: Kontrolní vyšetření s nutričním terapeutem 350 Kč
Administrativní úkon (zpráva pro pojišťovnu, zdravotní posudek) 500 Kč
Výpis dokumentace 250 Kč
Vyšetření spánkové apnoe 480 Kč