Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínky užití webu a zpracování osobních údajů

Děkujeme Vám za využívání služeb našeho webu. Služby poskytuje společnost DiaVize s.r.o., IČ 06001271, se sídlem na adrese: Budějovická ul. 778/3a, 140 00 Praha 4.

Poskytnutím svých osobních údajů na webu se správcem vašich osobních údajů je společnost Neovize s.r.o., IČ 28235029, se sídlem na adrese: Na Truhlářce 2067/6, Praha 8, 18000 (dále jen „Správce“), a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Neovize s.r.o. patří do skupiny propojených společností. Zpracování osobních údajů je smluvně zajištěno prostřednictvím těchto propojených a závislých společností.

Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

1) Návštěva webu – cookies

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu.

Sběr cookies za takovým účelem může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správců námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@diavize.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

Za účelem cílených nabídek v rámci reklamy na jiných webových stránkách a sociálních sítích také předáváme těmto stránkám a sítím údaje o vašem chování na webu.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je odvozen z nastavení vašeho prohlížeče. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese info@diavize.cz.

Využití cookies některých poskytovatelů můžete deaktivovat přímo zde:

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 24 měsíců od jejich posledního využití. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, IČ 368047), VAT IE6388047V
 • Seznam.cz, a.s. (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685
 • Adform A/S (Wildersgade 10B, Copenhagen DK-1408, Denmark), VAT DK34194661
 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), VAT IE9692928F (Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00), IČO 26168685

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech:

Google Ireland Limited:

Seznam.cz, a.s:

https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/

Facebook Ireland Limited:

Adform A/S:

https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/

Využití cookies třetích stran můžete kdykoli odvolat vypnutím této funkce v nastavení vašeho prohlížeče anebo mobilního telefonu.

2) Odeslání kontaktního formuláře nebo objednávky konzultace

Při využití kontaktního formuláře jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • vaše jméno, příjmení
 • vaše e-mailovou adresa a telefon
 • IP adresa
 • Vámi uvedené informace v kontaktním formuláři

Zpracování osobních údajů – jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi vámi a Správci.

V případě zpracování údajů vámi popsaných v kontaktním formuláři se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je nutné za účelem doporučení vhodných služeb, které Správci nabízí, ale je zcela dobrovolné.

Osobní údaje zpracovávají Správci následujícím způsobem:

 • Na e-mail nebo telefon Vám bude zaslána odpověď na Vaši poptávku.
 • IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spamujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@diavize.cz

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu jednání o službě, nejdéle však 3 roky od poslední komunikace, pokud nebude uzavřena smlouva. V takovém případě bude komunikace archivována po dobu 10 let od poslední části realizace služby z důvodu případné obrany práv Správců a dále z důvodu platné legislativy z oblasti zdravotnických služeb.

3) Objednávka newsletteru

Při objednávce zápisu do newsletteru zpracováváme tyto údaje:

 • e-mailovou adresu
 • IP adresu

E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 3 let od udělení vašeho souhlasu pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat na adrese info@diavize.cz nebo odhlášením z odběru v zaslaném obchodním sdělení.

IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spammujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců. Proti tomuto zpracování IP adresy máte právo vznést námitku na adrese info@diavize.cz.

Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatelé softwaru/IT a servisní agentury a další spolupracující subjekty:
 • INDIGO Multimedia, s.r.o. (správce webu, webhostingu a CRM systému)
 • Atweb Consulting, s.r.o (marketingová agentura)
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Jaké jsou vaše možnosti a práva

Na základě výše uvedené legislativy jsou Vaše práva následující:

 • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti na info@diavize.cz
 • právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • právo vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • právo požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,
 • právo na přenositelnost údajů, pokud se jedná o osobní údaje zpracované automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;
 • právo v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným z uvedených způsobů, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy či jednoduché konzultace: