Pracovnělékařská péče

Firmám a institucím zajišťujeme komplexní pracovnělékařské služby, školení první pomoci i nadstandardní preventivní prohlídky managementu a zaměstnanců.

Naše ordinace poskytuje Firmám a institucím na smluvním základě komplexní pracovnělékařské služby. Podle Zákona o specifických zdravotních službách č.373/2011Sb jsou služby poskytovány v rozsahu Vstupní, Periodické, Výstupní a Mimořádné pracovnělékařské prohlídky podle charakteru pracovní činnosti.

K pracovnělékařským prohlídkám je nezbytné se objednat a donést:

  • podepsanou žádost od zaměstnavatele
  • výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře, ne starší 3 měsíců
  • U zdravotnického personálu se vyžaduje i očkovací průkaz.
  • Ranní moč
  • Brýle případně jinou kompenzační pomůcku (pokud je užívána)

Cizinci, kteří nemají v ČR svého praktického lékaře, vyplní a donesou podepsaný dotazník o zdravotním stavu.

Žádost zaměstnavatele musí obsahovat:

Identifikace žadatele, pozici, na kterou nastupuje, jaká rizika daná práce přináší (např. zda se jedná o práci v noci) a do jaké pracovní kategorie přísluší.

Péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pracovně lékařské prohlídky hradí zaměstnanec nebo zaměstnavatel.

V případě zájmu kontaktujte pracoviště k uzavření smluvního vztahu.