Odběrová místnost

Laboratorní vyšetření poskytují důležité informace o zdravotním stavu člověka. Každé takové vyšetření začíná odběrem vzorku (krve, moči atd.), z něhož se následně provádí rozbor.

Pro vyšší komfort našich pacientů a také pro zaručení kvality provedeného odběru poskytujeme služby odběrového centra přímo v DIAvizi.

V úzké spolupráci s diagnostickou laboratoří SPADIA používáme mezinárodně certifikované laboratorní metody a nejmodernější vybavení. Výsledky vyšetření proto mají vysokou spolehlivost a jsou pacientům k dispozici v nejkratším možném čase.

Provozní doba odběrové místnosti

Pondělí až Pátek 8:00 -12:00

Pacienty na OGTT – Orální glukózový toleranční test (Vyšetření glykemické křivky) prosíme, aby přicházeli na 7:30 po předchozím objednání.

(V prázdninovém období se z důvodu dovolených o provozu odběrového centra prosím ujistěte telefonicky na recepci)

Jak se chovat před odběrem

Pro diabetické pacienty

Pokud se chystáte na odběr krve nebo jiného biologického vzorku, pamatujte, že byste kvůli správnému výsledku měli dodržet několik základních pravidel:

  • 24 hodin před odběrem nekonzumovat alkoholické nápoje a tučná jídla
  • K odběrům se dostavit nalačno, tedy od půlnoci nejíst
  • Neužívat ranní léky
  • Před odchodem z domu je dobré vypít větší množství (alespoň čtvrt litru) vody nebo neslazeného čaje
  • Na vstupní vyšetření s sebou doneste vzorek ranní moče

Pro endokrinologické pacienty

Před odběrem krve není potřeba lačnit. Postačí, pokud se na odběr krve dostavíte před užitím ranních léků.

Pro pacienty na OGTT

Výsledky vyšetření

Všechny výsledky jsou přezkoumány, technicky a medicínsky validovány odpovědnými pracovníky v laboratoři. Při vyhodnocení výsledku laboratorního vyšetření je podstatné, zda je naměřená hodnota takzvaně „normální“ (fyziologická), snížená či zvýšená. Výsledek se standardně porovnává s rozmezím fyziologických hodnot. Hovoříme nejčastěji o referenčních hodnotách a určujeme dolní a horní referenční mez. Pokud se naměřená hodnota nachází mezi těmito dvěma parametry, je výsledek vyšetření v normě.

Výsledky vyšetření obdržíme na recepci nejpozději do druhého dne po provedeném odběru. V případě, že výsledky vašich výsledků budou mimo referenční meze (tedy vysoké nebo naopak nízké) a bude potřeba úpravy medikace či vaše dřívější kontrola, budeme Vás telefonicky neprodleně informovat. Prosíme pacienty, aby nezahlcovali recepci dotazy na výsledky. Pokud bude potřeba, budeme vás určitě kontaktovat my.

Pro samoplátce nebo zájemce o provedení určitého laboratorního vyšetření bez doporučení lékaře

V případě, že nemáte sjednané zdravotní pojištění, nebo máte zájem o provedení nějakého laboratorního vyšetření bez doporučení lékaře, vám bude laboratorní vyšetření účtované podle platného ceníku laboratoře SPADIA. K této ceně Vám bude také započtena práce sestry.

V DIAvizi lze platit v hotovosti i platební kartou.