Diabetologie

S námi svou cukrovku zvládnete

Diabetes mellitus je v dnešní době léčitelné onemocnění, které však pacienty provází celý život. Cílem diabetologické péče je umožnit pacientům s diabetem vést kvalitní život, co nejvíce podobný zdravým lidem. V centru DIAvize  podporujeme diabetiky v jejich boji s nemocí zajištěním nejmodernějších medicínských postupů a také zejména aktivním zapojením diabetiků do péče o sebe sama cestou porozumění vlastní nemoci. Pacienta považujeme za partnera, který se největší měrou podílí na vlastní léčbě. Na život s diabetem ho chceme vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi a podpořit ho při překonávání překážek.

Typy diabetu

  • Diabetes (cukrovka) 2. typu
  • Diabetes (cukrovka) 1. typu
  • Gestační diabetes a těhotenství při stávajícím diabetu (těhotenská cukrovka)

Pilíře léčby diabetu

Komplexní služby

včetně zajištění návaznosti vyšetření pacienta dalšími specialisty – oční lékař, neurolog atp.

Moderní farmakologická léčba

rychlý rozvoj antidiabetik v posledních letech přinesl účinné skupiny léků k léčbě diabetu 2. typu, které využíváme k léčbě.

Využití nejnovějších technologií

včetně léčby inzulínovými pumpami s kontinuální monitorací glykémií u indikovaných pacientů.

Změna životního stylu

směrem k aktivnějšímu a zdravějšímu způsobu života. Této části léčby věnujeme velkou pozornost, považujeme ji v léčbě za stěžejní.

Psychologická podpora

pomáhá udržet motivaci a může pacienty nasměrovat na cestu ke spokojenějšímu životu.

Pro pacienty zajišťujeme:

  • komplexní vstupní diagnostiku diabetu včetně rozsáhlého laboratorního vyšetření
  • nastavení nejvhodnějšího způsobu léčby moderními přípravky
  • užívání nejnovějších možnosti selfmonitoringu hladin glykémie
  • vybavení pacienta potřebnými výukovými materiály, které jsou každému individuálně přizpůsobeny
  • vyhodnocení rizika komplikací diabetu

Další poskytované služby diabetikům