Edukace a podpora pacientů

Na úspěchu léčby se velkou měrou podílí sám pacient. Proto je důležité, aby své nemoci i léčbě dobře rozuměl a přijal potřebné změny režimu za své.

MUDr. Zuzana Solarová
lékařka diabetologického centra DIAvize

Důkladné porozumění mechanismu vzniku diabetu, vývoji onemocnění a rozvoji jeho komplikací je předpokladem dobré spolupráce pacienta a zdravotníků a předpokladem úspěchu léčby. Protože diabetes je léčitelné onemocnění, kdy lze změnami životního stylu, léčbou a důslednou prevencí komplikací výrazně zlepšit jeho průběh.

Dodržení léčebných doporučení klade vysoké nároky na vůli pacienta, proto je prioritou našeho týmu nastavit pacientovi léčbu na míru podle individuálních potřeb a nejmodernějších postupů a zároveň pacienta podporovat a motivovat v potřebných režimových změnách, například zvýšení pohybové aktivity, vyvážení jídelníčku, redukci hmotnosti.

Klademe důraz na kvalitu a frekvenci edukací. Protože my i pacienti snáze děláme to, u čeho víme proč. Podle lékařem určeného plánu plánujeme edukace formou individuálních sezení nebo skupinových edukací s diabetologickými edukátory. Díky vyšší frekvenci edukací můžeme pacientům postupně a srozumitelnou formou předat potřebné informace a dovednosti a získané informace si upevnit.

Témata edukací pro diabetiky

Diabetes 2. typu

 • Obsluha glukometru
 • Samostatné měření glykémií a krevního tlaku, hodnocení výsledků
 • Prevence a řešení hypo a hyperglykémií
 • Výběr vhodných potravin, znalost množství sacharidů v potravinách, Individuální pohybové cíle, bezpečný způsob redukce hmotnosti
 • Prevence postižení ledvin, očí a nervů diabetem
 • Zásady péče o nohy diabetika, výběr vhodné obuvi

Diabetes 1. typu

 • Obsluha glukometru
 • Kontinuální monitorace glykémie pomocí senzoru
 • Prevence a řešení hypo a hyperglykémií
 • Aplikace inzulínu, léčba inzulínovou pumpou
 • Znalost množství sacharidů v potravinách
 • Individuální pohybové cíle
 • Úpravy inzulinoterapie při sportu
 • Bezpečný způsob redukce hmotnosti
 • Prevence postižení ledvin, očí a nervů diabetem
 • Zásady péče o nohy diabetika, výběr vhodné obuvi

Gestační diabetes a těhotenství při stávajícím diabetu

 • Obsluha glukometru
 • Samostatné měření glykémií a hodnocení výsledků
 • Prevence a řešení hypo a hyperglykémií
 • Kontinuální monitorace glykémie pomocí senzoru u pacientek s diabetem 1. typu
 • Aplikace inzulínu, léčba inzulínovou pumpou
 • Výběr vhodných potravin, znalost množství sacharidů v potravinách
 • Pravidla léčby a sledování při porodu a po něm

Nabízíme možnost skupinové edukace pacientů se stejným typem diabetu, pokročilosti onemocnění a způsobu léčby, kdy sestavujeme skupiny maximálně 6 pacientů, které edukujeme společně a vytváříme tak prostředí, kde si členové skupiny mohou sdílet zkušenosti a podporovat se navzájem. V době mezi edukacemi nabízíme telefonické či emailové konzultace.

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným způsobem, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy, či jednoduché konzultace: