S námi budete mít vaši nemoc pod kontrolou

DIAvize je moderní centrum pro léčbu diabetu a endokrinologických onemocnění. Centrum bylo založeno v roce 2017 za účelem poskytovat pacientům vysoce kvalitní a individuální péči a tím zabránit u co největšího procenta pacientům nevratným změnám, těžkým postižením či předčasnému úmrtí.

Péče je založena na týmové spolupráci. Všichni zdravotníci zapojení do péče o pacienta (lékaři, sestry, edukátoři, nutriční terapeuti a další pracovníci) spolupracují a vzájemně se doplňují, pacienti tak dostávají potřebnou péči na jednom místě.

 

Náš tým

Lékaři

MUDr. Marta Klementová

Vedoucí lékařka DIAvize

Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze a atestovala z diabetologie a endokrinologie. Absolvovala také řadu kurzů (Obezitologie, Kontinuální monitorace v King’s College Londýn, Podiatrie, Enterální a parenterální výživy ESPEN.

MUDr. Zuzana Solarová

Lékařka DIAvize

Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor Všeobecné lékařství a atestovala z diabetologie a endokrinologie. Absolvovala stáže na zahraničních klinikách v Bonnu, Hanoveru a Ulmu.

 

MUDr. Eva Krauzová, Ph.D.

Lékařka DIAvize

Vystudovala 3.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Pracuje také na 2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a rovněž vyučuje na 3. Lékařské Fakultě UK. Je součástí týmu zabývajícím se výzkumem patofyziologie tukové tkáně v souvislosti s inzulinovou rezistencí a diabetem na Ústavu patofyziologie 3. LF UK.

MUDr. Jana Kamišová

Lékařka DIAvize

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a atestovala z diabetologie a endokrinologie. Absolvovala zahraniční stáž na diabetologii v Mater Dei Hospital na Maltě. V Současně s DIAvizi pracuje na Interní klinice Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady. V rámci postgraduálního studia spolupracuje v oblasti vědy s týmem Oddělení klinické fyziologie na výzkumných projektech v oblasti diabetu, metabolismu a výživy.

MUDr. Dan Rakušan, MHA

Lékař DIAvize

Vystudoval Univerzitu Karlovy a složil I. i II. atestaci z interních oborů, atestaci z endokrinologie a také evropskou interní atestaci European Diploma in Internal Medicine. Nedávno dokončil vzdělávací program Management ve zdravotnictví  a získal titul Master of  Healthcare  Administration. Do podzimu 2020 byl primářem II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, specializované na choroby metabolismu, diabetologii a endokrinologii. V DIAvizi se věnuje výhradně vysoce specializované ambulantní péči o endokrinologické pacienty.

MUDr. Michal Dubský, Ph.D., FRSPH

Lékař DIAvize

V DIAvizi se věnuje diabetologickým i endokrinologickým pacientů. Současně působí také jako lékař a výzkumný pracovník v IKEM, kde se zaměřuje na léčbu syndromu diabetické nohy kmenovými buňkami. Je školitelem postgraduálních studentů a mediků na 1. LF Univerzity Karlovy. Je držitelem několika ocenění: Cena Marvin Levin Award 2011 od Americké diabetologické asociace za nejlepší abstrakt, Lékař roku 2011 Jeseniova cena od Unie pacientů ČR za největší přínos pro pokrok v medicíně, Discovery Award 2012 za inovativní počin v oblasti medicíny a farmacie.

MUDr. Krisztina Viderman

Lékařka DIAvize

Vystudovala 1. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Současně s DIAvizi kde se věnuje diabetologickým i endokrinologickým pacientům pracuje na II. Interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Kromě činnosti lékařské se aktivně zapojuje i do vědy a výzkumu, a má na starosti pregraduální vzdělávání studentů 3. LF UK v interních oborech.

MUDr. Kateřina Velebová

Lékařka DIAvize
Vystudovala Univerzitu Karlovy v Praze a poté získala atestaci z diabetologie a endokrinologie. Ve své praxi se podílela na řešení několika experimentálních studií. Byla také členem nutričního týmu IKEM se zaměřením na výživu u ambulantních i hospitalizovaných pacientů.

MUDr. Andrea Němcová, Ph.D.

Lékařka DIAvize
Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala zahraniční stáž v centru diabetologie a endokrinologie v Manchesteru. Souběžně s DIAvizi pracuje v Centru diabetologie IKEM.  Rovněž se věnuje klinickému výzkumu se zaměřením na diagnostiku a terapii syndromu diabetické nohy, především autologní buněčnou léčbou.

 

MUDr. Elena Wildová, Ph.D.

Lékařka DIAvize

Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze a atestovala z diabetologie a endokrinologie. Následné postgraduální studium v biomedicíně úspěšně absolvovala na tehdejší 2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde se také podílela na výuce mediků.

Současně s DIAvizi působí v rámci Ústavu hygieny 3. lékařské fakulty působí jako odborný asistent a garant předmětu Dietologie pro obor Nutriční terapeut.

Střední zdravotnický personál

Michaela Metelková, DiS.

Staniční sestra

Vystudovala Vyšší odbornou školu v oboru zdravotnický záchranář. Během studia začala pracovat na chirurgické jednotce intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Pracovní zkušenosti získala na Pražské záchranné službě jako operátorka zdravotnického operačního střediska a poté na soukromé klinice asistované reprodukce. V DIAvizi působí na pozici staniční sestry. V současné chvíli studuje v IKEMU specializační kurz zaměřený na oblast podiatrie (diagnostika a léčba nemocí nohou).

 

Aleksandra Mališ, DiS.

Všeobecná sestra

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze a následně začala pracovat v Domově seniorů Háje. Jedinečným přínosem pro DIAvizi je její osobní zkušenost s cukrovkou, protože jí diagnostikovali diabetes I. typu v 6 letech. Během působení v DIAvizi vystudovala Vyšší odbornou školu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

Kateřina Zemánková

Všeobecná sestra

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze. Bohatou praxi získávala převážně ve Fakultní nemocnici Motol v zubní ambulanci, na urologické jednotce intenzivní péče a posléze na dětské kardiologii. V současné chvíli se věnuje studiu skupinových edukací a přístrojové technice v diabetologii.

Barbora Schemberová, DiS.

Všeobecná sestra

Barbora je součástí týmu od srpna 2020, kdy nastoupila jako čerstvá absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

Protože razí zásadu  „PREVENTION IS ALWAYS BETTER THAN CURE“, působila během studia jako dobrovolnice v neziskové organizaci LOONO, která se zaměřuje na školeni lidí v oblasti prevence nádorových a jiných onemocní.

Svůj volný čas se snaží (ne)rovnoměrně rozdělit mezi své přátele a koně, kterým se aktivně věnuje už od dětství.

Bc. Dominika Vošahlíková

Všeobecná sestra

Dominika po gymnáziu vystudovala Všeobecnou sestru na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Již během studia získávala zkušenosti v ordinaci neurologie. Součástí týmu DIAvize je od konce roku 2021, kdy začala pracovat po skončení studií. Svůj veškerý volný čas se snaží věnovat své rodině.

Bc. Kateřina Čechová

Externí metodik a edukační sestra

Kateřina je edukační a výzkumná sestra v diabetologii. Vystudovala střední zdravotnickou školu, následně bakalářské studium v oboru „Speciální pedagogika – Vzdělávání dospělých“. Mimo jiné absolvovala postgraduální Specializační studium v oboru „Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem“.

Je předsedkyní diabetologické sekce České asociace sester a jednatelkou Výboru sester pod Českou diabetologickou společností JEP.

V současné době pracuje jako vrchní sestra na Klinice diabetologie v IKEM.

Koordinátorky zdravotní péče

Tereza Korychová, DiS.

Vedoucí koordinátorka zdravotní péče

Vystudovala Vyšší odbornou školu cestovního ruchu. Donedávna pracovala na pozici vedoucí hotelové recepce a bohaté zkušenosti získala také jako průvodkyně. V rámci své profesní praxe získala vynikající zkušenosti, které nyní uplatňuje v DIAvizi na pozici Vedoucí koordinátorky zdravotní péče. Z pozice vedoucí recepce zodpovídá za kvalitu práce všech koordinátorek.

Bc. Dominika Rožová

Koordinátorka zdravotní péče

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, v oboru Medicinální chemie a nyní se věnuje magisterskému studiu oboru Reprodukční a vývojová biologie. V DIAvizi působí během studia na pozici koordinátorky.

Julie Sedláková

Koordinátorka zdravotní péče

V současné chvíli studuje porodní asistentku. Po ukončení bakalářského studia by ráda pokračovala magisterským studiem se zaměřením na práci porodní asistentky v komunitním prostředí, spolu s absolvováním výcviku v krizových intervencích a terapií traumatu. V DIAvizi působí během studia na pozici koordinátorky. 

Bc. Veronika Sedmíková

Koordinátorka zdravotní péče

Veronika vystudovala obor Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. V DIAvizi působí na pozici koordinátorky zdravotní péče během magisterského studia oboru Reprodukční a vývojová biologie na Univerzitě Karlovy. Ve svém volném čase se věnuje práci s dětmi a výcviku svého psa. Mezi její záliby patří deskové hry a jízda na motorce. 

Katarina Gazdová

Koordinátorka zdravotní péče

Katarína vystudovala všeobecné gymnázium a poté nastoupila na studium porodní asistence na Vysoké škole zdravotnické. V DIAvizi působí na pozici koordinátorky zdravotní péče a odběrové sestřičky.

Dorota Ševčíková

Koordinátorka zdravotní péče

Studuje obor Výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě v Praze. Zde svojí pozornost zaměřuje hlavně v laboratoři na chemii a biologii. Práci v DIAvizi si ale natolik oblíbila, že během magisterských ročníků by si ráda rozšířila znalosti i studiem oboru Všeobecná sestra.

Ostatní personál

Bc. Nikola Káchová

Nutriční terapeutka

Nikola vystudovala bakalářský obor nutriční terapie v Českých Budějovicích a nyní pokračuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v navazujícím magisterském programu Výživa dospělých a dětí.

Ve své práci ke každému přistupuje individuálně, zakládá si na vyváženém a pestrém jídelníčku, ale i na pohybové aktivitě. Věnuje se jak dětským, tak dospělým pacientům.

Řídí se mottem: “Nechť je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým jídlem”.

Hana Hanušová

Pedikérka

Hanka vystudovala obor ekonomika soukromého podnikání a několik let v tomto oboru pracovala.

Zalíbila se ji však myšlenka pomáhat lidem žít život bez bolesti. A protože chodila jsou jedny z nejdůležitějších částí lidského těla, začala se věnovat profesionálně pedikúře, která řeší problémy, péči i prevenci nohou a chodidel. Aby mohla spojit medicínu s pedikúrou, zaměřila jsem se na přístrojovou pedikúru.

Absolvovala řadu odborných školení a kurzů: Péče o nohy diabetiků, ortonyxie – korekce zarostlých a deformovaných nehtů pomocí rovnátek, protetika nehtu-náhrada chybějícího nehtu. Věnuje se také thajské masáži nohou, která je nejen velmi příjemná ale má prokazatelně blahodárný účinek na celý lidský organismus.

Ve volném čase se věnuje své rodině, miluji dlouhé procházky přírodou se svým psem, sportuji, cvičím jógu a zabývám se zdravým životním stylem.

Barbora Bokšteflová

Koordinátorka externí zdravotní péče

Barbora vystudovala Střední odbornou školu, obor Veřejnoprávní činnost. Poté působila v personální agentuře jako personalistka a asistentka. Následně pracovala v obchodě jako zástup vedoucí a visual merchandiser.  V DIAvizi působí na pozici Koordinátorky externí zdravotní péče. Na starosti má hladký průběh poskytované péče, kterou DIAvize zajišťuje pro externí subjekty, například jako všechny centra Alzheimer home napříč ČR.

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným způsobem, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy, či jednoduché konzultace: