S námi budete mít vaši nemoc pod kontrolou

DIAvize je moderní centrum pro léčbu diabetu a endokrinologických onemocnění. Centrum bylo založeno v roce 2017 za účelem poskytovat pacientům vysoce kvalitní a individuální péči a tím zabránit u co největšího procenta pacientům nevratným změnám, těžkým postižením či předčasnému úmrtí. 

Péče je založena na týmové spolupráci. Všichni zdravotníci zapojení do péče o pacienta (lékaři, sestry, edukátoři, nutriční terapeuti a další pracovníci) spolupracují a vzájemně se doplňují, pacienti tak dostávají potřebnou péči na jednom místě.

 

Náš tým

Lékaři

MUDr. Marta Klementová

Vedoucí lékařka centra
Dr. Klementová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala interní kmen v Thomayerově nemocnici, další atestaci má z diabetologie a endokrinologie.

Více

MUDr. Andrea Němcová

Lékařka centra
Paní doktorka vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor Všeobecné lékařství. Absolvovala zahraniční stáž v centru diabetologie a endokrinologie v Manchesteru.

Více

MUDr. Eva Hošková

Lékařka
V DIAvizi se paní doktorka věnuje jak diabetologickým, tak i endokrinologickým pacientům.

Více

MUDr. Zuzana Solarová

Lékařka centra
MUDr.  Zuzana Solarová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala stáže na zahraničních klinikách v Bonnu, Hanoveru a Ulmu.

Více

MUDr. Kateřina Velebová

Lékařka centra
Paní doktorka vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. Následně úspěšně získala atestaci z diabetologie a endokrinologie.

Více

MUDr. Michal Dubský

Lékař
Pan doktor má v DIAvizi má široké rozpětí spektra z řad diabetologických i endokrinologických pacientů.

Více

Střední zdravotnický personál

Michaela Metelková, DiS.

Staniční sestra

Michaela se pro práci ve zdravotnictví rozhodla už v útlém dětství a zájmové kroužky v Červeném kříži jen utvrdily její zájem o studium všeobecné sestry. Po střední zdravotnické škole pokračovala ve studiu na Vyšší odborné škole v oboru zdravotnický záchranář. Během studia začala pracovat na jednotce intenzivní péče v oboru chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Pro její nadšení v problematice akutní péče po studiu nastoupila na Pražskou záchrannou službu jako operátorka zdravotnického operačního střediska. Na této pozici působila několik let a získala nemalé zkušenosti. Poté změnila svou působnost a začala se věnovat sesterské práci v poklidnější oblasti asistované reprodukce na jedné pražské klinice. V DIAvizi nyní působí na pozici staniční sestry.

V současné chvíli studuje v IKEMU specializační kurz zaměřený na oblast podiatrie (diagnostika a léčba nemocí nohou).

 

Aleksandra Vučkovićová

Všeobecná sestra

Aleksandra má osobní zkušenosti s cukrovkou z okolí své nejbližší rodiny. Jí samotné diagnostikovali diabetes I. typu v 6 letech. Nejen tyto okolnosti přispěly k tomu, že se Aleks chtěla stát zdravotní sestrou a lidem s tímto onemocněním pomáhat a předávat jim své zkušenosti.
Po ukončení střední zdravotnické školy v Praze začala pracovat v Domově seniorů Háje, kde tímto onemocněním trpěla většina klientů. V domově seniorů získala tak další znalosti spojené s touto problematikou. V současné době studuje Vyšší odbornou školu v oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Při studiu věnuje hodně času také literatuře o diabetu a komplikacím, které s tím souvisí.
V DIAvizi působí jako všeobecná sestra, která také osobně zkouší veškeré pomůcky nabízené pacientům. S výběrem senzoru a pumpy vám dokáže dobře poradit.

Kateřina Zemánková

Všeobecná sestra

Kateřina působí v DIAvizi od počátku roku 2019 jako nepostradatelný článek odběrové místnosti a jako ambulantní sestra. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze. Bohatou praxi získávala převážně ve Fakultní nemocnici Motol v zubní ambulanci, na urologické jednotce intenzivní péče a posléze na dětské kardiologii.
V současné chvíli se věnuje studiu skupinových edukací a přístrojové technice v diabetologii.
Pyšní se třemi krásnými dcerami a jedním bláznivým psem. Kateřina má velmi ráda kvalitní dobré jídlo a české pivo.

Barbora Schemberová, DiS.

Všeobecná sestra

Barbora je součástí týmu od srpna 2020, kdy nastoupila jako čerstvá absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické oboru Diplomovaná všeobecná sestra.

První zájem o pomáhající profesi se u ní projevil již na základní škole, kdy měla možnost být přítomna u rehabilitační metody hipoterapie a především vidět její dlouhodobé výsledky.
Protože razí zásadu  “PREVENTION IS ALWAYS BETTER THAN CURE”, působila během studia jako dobrovolnice v neziskové organizaci LOONO, která se zaměřuje na školeni lidí v oblasti prevence nádorových a jiných onemocní.

Svůj volný čas se snaží (ne)rovnoměrně rozdělit mezi své přátele a koně, kterým se aktivně věnuje už od dětství.

Mgr. Karolína Skalníková

Nutriční specialistka
Karolína po gymnázium vystudovala bakalářský obor nutriční terapie v Českých Budějovicích a v poté na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy navazující magisterský obor nutriční specialista. Dlouhodobě se věnuje problematice zdravé výživy, zejména pak rozlišováním mezi rozšířenými mýty a fakty nejnovějších výzkumů zdravotnických organizací.

Bc. Kateřina Čechová

Externí metodik individuálních a skupinových edukací
Po studiu SZŠ absolvovala Specializační studium Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem.

Více

Koordinátorky zdravotní péče

Bc. Michaela Kavková

Vedoucí koordinátorka zdravotní péče
Michaela momentálně studuje na Akademii léčivé výživy obor Prevence výživou. Své poznatky získala na klinice čínské medicíny Inspirita, kde se věnovala působení stravy na lidské zdraví.

Bc. Dominika Rožová

Koordinátorka zdravotní péče

Dominika vystudovala gymnáziu v Poděbradech a následně nastoupila na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, aby se věnovala bakalářskému programu oboru Medicinální chemie. Bakaláře úspěšně ukončila v roce 2020 a momentálně se věnuje magisterskému studiu oboru Reprodukční a vývojová biologie. Ve volných chvílích se věnuje zlepšování angličtiny. Mezi její koníčky patří především tenis (dokonce působí i jako tenisová trenérka). Dominika ráda cestuje, sportuje a těší se, co ji ještě čeká.

V DIAvizi působí během studia na pozici koordinátorky. S jakýmkoliv dotazem se na ni neváhejte obrátit.

Julie Sedláková

Koordinátorka zdravotní péče

Julie po absolvování všeobecného gymnázia nějaký čas pracovala jako konzultantka ve velké mezinárodní firmě zaměřující se na výrobu zdravotnické techniky. Díky této zkušenosti zjistila, že by se ráda v rámci navazujícího studia věnovala zaměření zdravotnických oborů. Rozhodla se pro studium porodní asistence, jelikož ji byla pocitově problematika těhotenství a ženství velmi blízká.

Po ukončení bakalářského studia by ráda pokračovala magisterským studiem se zaměřením na práci porodní asistentky v komunitním prostředí, spolu s absolvováním výcviku v krizových intervencích a terapií traumatu.

Ve volném čase velice ráda cestuje, zpívá, tančí a učí se novým jazykům.

V DIAvizi působí během studia na pozici koordinátorky. S jakýmkoliv dotazem se na ni neváhejte obrátit.

 

 

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným způsobem, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy, či jednoduché konzultace: