FUNGUJEME, stále se staráme o naše pacienty.

 S námi budete mít vaši nemoc pod kontrolou

DIAvize je moderní centrum pro léčbu diabetu a endokrinologických onemocnění. Centrum bylo založeno v roce 2017 za účelem poskytovat pacientům vysoce kvalitní a individuální péči a tím zabránit u co největšího procenta pacientům nevratným změnám, těžkým postižením či předčasnému úmrtí. 

Péče je založena na týmové spolupráci. Všichni zdravotníci zapojení do péče o pacienta (lékaři, sestry, edukátoři, nutriční terapeuti a další pracovníci) spolupracují a vzájemně se doplňují, pacienti tak dostávají potřebnou péči na jednom místě.

 

Náš tým

Lékaři

MUDr. Marta Klementová

Vedoucí lékařka centra
Dr. Klementová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala interní kmen v Thomayerově nemocnici, další atestaci má z diabetologie a endokrinologie.

Více

MUDr. Andrea Němcová

Lékařka centra
Paní doktorka vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor Všeobecné lékařství. Absolvovala zahraniční stáž v centru diabetologie a endokrinologie v Manchesteru.

Více

MUDr. Eva Hošková

Lékařka
V DIAvizi se paní doktorka věnuje jak diabetologickým, tak i endokrinologickým pacientům.

Více

MUDr. Zuzana Solarová

Lékařka centra
MUDr.  Zuzana Solarová vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, obor všeobecné lékařství. Absolvovala stáže na zahraničních klinikách v Bonnu, Hanoveru a Ulmu.

Více

MUDr. Kateřina Velebová

Lékařka centra
Paní doktorka vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství. Následně úspěšně získala atestaci z diabetologie a endokrinologie.

Více

MUDr. Michal Dubský

Lékař
Pan doktor má v DIAvizi má široké rozpětí spektra z řad diabetologických i endokrinologických pacientů.

Více

Ostatní personál

Bc. Michaela Kavková

Vedoucí koordinátorka zdravotní péče
Michaela momentálně studuje na Akademii léčivé výživy obor Prevence výživou. Své poznatky získala na klinice čínské medicíny Inspirita, kde se věnovala působení stravy na lidské zdraví.

Bc. Karolína Skalníková

Koordinátorka zdravotní péče
Karolína po gymnázium vystudovala bakalářský obor nutriční terapie v Českých Budějovicích a v současné chvíli dokončuje studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy navazujícího magisterského oboru nutriční specialista. Po ukončení tohoto oboru má ještě v plánu rozšířit si obzory dalším studiem. Dlouhodobě se věnuje problematice zdravé výživy, zejména pak rozlišováním mezi rozšířenými mýty a fakty nejnovějších výzkumů zdravotnických organizací.

Bc. Kateřina Čechová

Externí metodik individuálních a skupinových edukací
Po studiu SZŠ absolvovala Specializační studium Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem.

Více

Šárka Kofroňová

Sestra specialistka
Šárka studovala na Střední zdravotní škole Ruské v Praze 10. Po střední škole úspěšně ukončila specializační vzdělání v oboru Anesteziologicko-resuscitační péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici. V letech 2013 až 2016 také absolvovala v IKEMU certifikované kurzy pro všeobecné sestry v oblasti podiatrie (diagnostika a léčba nemocí nohou) a v edukaci diabetiků. Rozsáhlou sesterskou praxi získala v Diabetologickém centru ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Praha.

Kateřina Zemánková

Všeobecná sestra
Kateřina v DIAvizi působí od počátku roku 2019, kde je hlavním a nepostradatelným článkem odběrového centra. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze a bohatou praxi získávala převážně ve Fakultní nemocnici Motol v zubní ambulanci, na urologické jednotce intenzivní péče a posléze na dětské kardiologii.

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným z uvedených způsobů, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy či jednoduché konzultace: