Komplexní péče

Přizpůsobujeme léčbu na míru individuálním potřebám, stanovujeme optimální dosažitelné cíle a učíme pacienta, jak jich dosáhnout, aby ho nemoc co nejméně omezovala.

MUDr. Marta Klementová
vedoucí lékařka diabetologického centra DIAvize

Diabetes mellitus je v dnešní době léčitelné onemocnění, které však pacienty provází celý život. Cílem diabetologické péče je umožnit pacientům s diabetem vést kvalitní život, co nejvíce podobný zdravým lidem. Dnešní moderní postupy tuto možnost nabízí.

Pacienta považujeme za partnera, který se největší měrou podílí na vlastní léčbě. Na život s diabetem ho chceme vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi a podpořit ho při překonávání překážek.

Pilíře léčby diabetu

Komplexní služby

včetně zajištění návaznosti vyšetření pacienta dalšími specialisty – oční lékař, neurolog atp.

Moderní farmakologická léčba

rychlý rozvoj antidiabetik v posledních letech přinesl účinné skupiny léků k léčbě diabetu 2. typu, které využíváme k léčbě.

Využití nejnovějších technologií

včetně léčby inzulínovými pumpami s kontinuální monitorací glykémií u indikovaných pacientů.

Změna životního stylu

směrem k aktivnějšímu a zdravějšímu způsobu života. Této části léčby věnujeme velkou pozornost, považujeme ji v léčbě za stěžejní.

Psychologická podpora

pomáhá udržet motivaci a může pacienty nasměrovat na cestu ke spokojenějšímu životu.

Nabízíme možnost skupinové edukace pacientů se stejným typem diabetu, pokročilosti onemocnění a způsobu léčby, kdy sestavujeme skupiny maximálně 6 pacientů, které edukujeme společně a vytváříme tak prostředí, kde si členové skupiny mohou sdílet zkušenosti a podporovat se navzájem. V době mezi edukacemi nabízíme telefonické či emailové konzultace.

Chcete se objednat nebo jen na něco zeptat?

Objednat se můžete libovolným z uvedených způsobů, kontakty jsou Vám také k dispozici pro dotazy či jednoduché konzultace:

Napište

info@diavize.cz